warehouse
cooperation

Fumax té un programa d’inventari de gestió de proveïdors (VMI) on ofereix als clients un mitjà per optimitzar el rendiment de la cadena de subministrament. El programa VMI s’encarrega d’emmagatzemar l’inventari d’acord amb especificacions predefinides.

L’equip fa un seguiment de quina disponibilitat de producte és esgotadora segons els informes de vendes i també gestiona les existències de reposició.

El programa VMI és beneficiós quan el client s’ha esgotat o necessita existències de reserva, ja que estalvia costos d’emmagatzematge i el dilema de mantenir els nivells d’inventari.

Encara millor, el programa VMI també s’entrellaça amb el programa MTO (Made to Order) i el programa de lliurament de JIT (Just in Time).

Aquest programa és beneficiós en la previsió de 3 a 6 mesos de productes acabats perquè el client no tingui més o menys dels productes desitjats. No només ajuda a mantenir la disponibilitat d’estoc segons els productes demanats pel client, que es controla setmanalment o mensualment, sinó que també manté la transparència en l’ús mensual dels productes.

En conclusió, l’inventari de gestió de proveïdors permet al client concentrar-se en vendre més dels seus productes, mantenint al mateix temps la disponibilitat d’inventari i existències, mantenint l’eficiència i una resposta ràpida a les comandes.

 

Quins avantatges té VMI?

1. Inventari magre

2. Menors costos operatius

3. Una relació més forta amb els proveïdors